Dokumentation

Cool Ceiling A/S Klima loft                                                               

 

Hypotese

Tesen: ”Løse” partikler i loftshulrummet blæses væk i løbet af kort tid.

Hvorefter lofthulrummet ikke forurener indblæsningsluften.

 

Diskussion

Ved varierende volumenstrøm og evt. mekaniske påvirkninger af dele af loftshulrummet, vil der sandsynligvis kunne afgives partikler til indblæsningsluften kortvarigt?

Ved anvendelse af loftshulrum som en del af kanalsystemet til rene rum, bør overfladerne derfor støvbindes inden lukning? Risikoen for kortvarig partikelbelastning er herved minimeret til ubetydelighed?

 

Konklusion

Målingerne viste, at loftshulrummet absolut ikke bidrager til forurening af indblæsningsluften, ved at anvende lofthulrummet til trykkammer.

Hvilket dokumenteres i nedenstående skema.

 

Test i nyt OUH’s mockup - Intensivstuen

Testen er udført tirsdag den 15. september 2015, ved måling ved/på intensivstuen på ca. 25 [m²] med en ventilationsrate på ca. 800 [m³/h].

 

Rum og loft

Rummet var netop ombygget med nyt og tæt loft fra Cool Ceiling A/S.

Derudover blev der monteret H14-filter efter indblæsningsanlægget.

Loftshulrummet blev ikke særligt rengjort, støvbundet eller lignende efter af ombygningsbyggearbejdet. Der har således været en vis mængde af partikler på overfladerne over loftshulrummet.

 

Filtre

Nilan Ventilationsanlæg type VPM 120 med indbygget forfilter.

Efter anlæg sidder Camfil FCBS-A filterskab, med indbygget Camfil Absolut-V H14 Hepa Filter VEXL 14 610X610X292-M

Fra filterskab ligger der en 250mm kanal til hulrum over nedhængt loft på Intensivstue, afsluttet med lyddæmper. Udsugningen fra Intensivstue er kanalforbundet fra 2 stk. 250mm armaturer i loft, samlet over loft i 1 stk. 250mm kanal, ført direkte tilbage til Nilan anlægget.

Loftet er Cool Ceiling loft, med 4 stk. 160mm integrerede ikke-kanalforbundne indblæsningsarmaturer. 

 

Princip for opbygning af Cool Ceiling:

 

 

 

 

Målingerne blev foretaget samtidig med, at der var en del byggearbejde ifm. flytning af vægge i Mock-Uppen. Derfor var der en del støv i området, hvilket har påvirket målingen i selve opholdszonen på Intensivstuen.  Men målinger fortaget i indblæsningsarmaturet viser, at der er absolut ingen partikler i trykkammeret over det nedhængte loft, samt i indblæsningsluften.

 

Partikelstørrelse

Målepunkter

 

I kanal efter Hepa Filter H14

I indblæsningsarmatur

Opholdszone i Intensivstue

Hal ved indgang

0,3 - 0,5 My

0

0

2.210.161

8.723.172

0,5 - 1,0 My

0

0

113.523

336.450

1,0 - 3,0 My

0

0

60.309

147.196

3,0 - 5,0 My

0

0

0

10.514

5,0 - 10,0 My

0

0

0

3.504

>10,0 My

0

0

0

0

Tallene angiver stk. partikler pr. m³

Målinger i hal ved indgang er taget for reference måling.

 

Måleinstrument

Partikelmåling er udført med partikeltæller Aerotrak 8220, Serienummer: 70 910 218

 


 

Simulering og dokumentation udarbejdes via et program udviklet i samarbejde med Teknologisk Institut. Kontakt os for en demonstration.

Datablad download her:

Kvadratformat KQK 1.1.0.2

Langformat KLK 1.2.0.2